Majoriteten i Göteborg vill avskaffa elskatt vid kaj

Ta bort elskatten för fartyg vid kaj. Det säger den rödgröna majoriteten i Göteborg med anledning av nya statliga förslag för att klara EU:s utsläppstak.

De nya förslagen gäller främst utsläpp från vägtrafiken. Men kväveoxidutsläpp från fartyg vid kaj motsvarar 38 procent av vägtrafikens utsläpp och kan inte ignoreras, säger rödgröna partier i kommunstyrelsen.

Eftersom rederier inte elansluter vid kaj av ekonomiska skäl bör staten avstå från elskatten så att olika bränslen får samma konkurrensvillkor, menar majoriteten.