berg

Protester mot missade löneutbetalningar

På fredagsmorgonen gick flera tidigare anställda vid Bergs kommun tåga in på kommunens lönekontor och begärde kopior av sina arbetstidsrapporter och lönelistor från den tid de jobbat för kommunen. Bakgrunden är en tvist om missade löneutbetalningar.