SKÅNE

Skånepolisen får kamphundsenhet

Nu finns en ny tillståndsenhet inom polismyndigheten i Skåne som ska ha hand om kamphundsärenden. Den beslutar vilka hundar som ska omhändertas och vilka ägare som inte ska få ha hund i framtiden.

Antalet kamphundar som omhändertas kommer troligtvis att öka, eftersom lagen skärptes vid årssikftet.