Mariestad/Töreboda/Gullspång

"Sammanslagning nödvändig"

En sammanslagning mellan kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång är oundviklig. Det menar både Mariestads kommunalråd Ulla Göthager och kommunalrådet i Töreboda, Lars-Åke Bergman, efter att kommunledningarna tagit del av innehållet i den utredning som blir offentlig inom några veckor.
Men Gullspångs kommunalråd Carina Gullberg är mer tveksam.

Sammanslagningen ska rädda vården, skolan och omsorgen. Det är budskapet i utredningen. Och enligt kommunalrådet i Mariestad är en sammanslagningen det enda som gäller:

- För att vi kommuner ska kunna klara hantera de frågor som vi är ålagda att göra, säger Ulla Göthager.

De tre kommunerna har till exempel för många skolor idag, framgår det i rapporten. Med en rationalisering och samordning så kan man få pengar över till kärnverksamheten.

- Vi har idag 26 skolenheter, det borde räcka med 16, säger Ulla Göthager.

Törebodas kommunalråd Lars-Åke Bergman ser en sammanslagning som nödvändig, men tror att det kommer att dröja många år.

- Jag tror inte ens inför nästa mandatperiod, utan det kan nog ta ytterligare ett natla år innan man är redo för en sammanslagning.

Gullspång är den minsta av de tre kommunerna och kommunalrådet där, Carina Gullberg, är den mest tveksamme av de tre kommunalråden.

- När vi resonerar på hemmaplan är det många som befarar att man blir av med service. Det är det man är skeptisk till, säger Carina Gullberg.