BORÅS

Dagiskön växer i Brämhult

Det håller på att uppstå en stor brist på dagisplatser i Borås. Bara i Brämhults kommundel har föräldrar till 81 barn ställt sig i kö för en plats de närmaste månaderna. Lars Dahlén, moderat ordförande i Brämhults kommundel, är medveten om behovet:

Den första förskolan är i praktiken redan beställd, den nya som ska byggas i Fjärdingparken och kan stå klar nästa år. Dessförinnan ska paviljonger hyras in. De kan troligen stå klara till hösten.

Lars Dahlén räknar med att trycket kommer att fortsätta öka i takt med att nya flyktingfamiljer flyttar in på Hässleholmen och nya fastigheter byggs vid Hybergsvägen och Mikrogatan. Därför har Brämhult också önskat en ny förskola vid Bodaskolan och en vid Solvarvsgatan. Pengar finns. Brämhult är en rik kommundel med 15 miljoner i ackumulerat överskott, konstaterar Lars Dahlén: