Halmstad

Kommunanställd överklagar rökförbud

För första gången vänder sig en kommunanställd till domstol för att få prövat om det verkligen går att förbjuda de anställda att röka på arbetstid. Hans Olsson, kommunanställd i Halmstad, hävdar att rökförbudet från och med den 1 mars är olagligt.

– Jag har reagerat på kommunfullmäktiges beslut över rökfri arbetstid som jag inte tycker är laglig. Därför har jag lämnat in ett besvär till länsrätten som är det eller inte, säger han.

Hans Olsson reagerar på att beslutet inte begränsas till kommunen som ett geografiskt område utan också avser dom kommunanställda som arbetar hemifrån.

”Alla behandlas inte lika”
Han tycker också att beslutet innebär att alla kommunmedlemmar inte behandlas lika. Dessutom tror han att rökare kommer att missgynnas vid anställningar. Och hans reaktion på förbudet har inget med hälsoperspektivet att göra. 

– Frågan rör inte om rökning är hälsovådligt eller inte. För mig är det här en fråga om vad kommunen har rätt att fatta för beslut, säger Hans Olsson.

Efter uppmuntran från Sveriges Kommuner och Landsting har flera kommuner i landet redan infört rökförbud på arbetstid. Däremot är det första gången som ett sådant beslut ska laglighetsprövas.

Hans Olsson anser att kommunen inte kan lägga sig i om någon röker då det tillhör den privata sfären i livet. Han tycker att det vid vissa tillfällen blir löjligt med ett förbud.

”Har inte arbetsgivaren med att göra”
Som exempel nämner han tillfällen då han under arbetsdagen ska ta sig till olika byggnader. Stunder då det borde passa sig att ta en cigarett enligt honom.

– Om jag är på möten på rådhuset och promenerar till Kungsgatan går jag över bron som är en allmän plats. Det tycker jag inte heller att arbetsgivaren har med att göra, om jag röker eller inte, säger Hans Olsson, kommunanställd i Halmstad.