Socialtjänsterna måste bli bättre på kvinnofridsfrågor

Länsstyrelsen är en av arrangörerna till en kvinnofridsutbildning. Det är socialsekreterare och socionomstudenter som bjudits in till Karlstads universitet för att lyssna på en rad olika experter i ämnet under det kommande året.

Vid sex tillfällen under året kommer seminarier att hållas på universitetet. I går fick de värmländska socialsekreterarna lyssna på forskaren Maria Eriksson. Hon har kartlagt hur stödet till barn, som bevittnat våld mellan föräldrarna, ser ut runt om i landets kommuner och det behövs förbättringar, bland annat ett bättre samarbete inom och mellan kommunerna.
Regeringen satsar 109 miljoner kronor i år och har sagt att stödet måste bli bättre. Kommunerna kan inte längre förlita sig på frivilliga insatser som kvinnojouren, säger Lillemor Brantefors, socialkonsulent vid Länsstyrelsen i Värmland.