Ett steg närmare konstgjort liv

Craig Venter, kontroversiell genforskare och entreprenör, har länge hävdat att han kommer att skapa konstgjort liv i form av bakterier. Och nu rapporterar hans forskarlag ett viktigt steg på vägen – de har lyckats sätta ihop en bakteries kompletta arvsmassa av syntetiska beståndsdelar.

Craig Venter arbetar sedan flera år med att på syntetisk väg bygga ihop ett bakteriegenom. Syftet i förlängningen är att kunna bygga bakterier som kan göra precis det jobb vi vill – dra ur vätgas ur luften som vi kan ha som bränsle eller rena förorenad jord till exempel.

Och nu har alltså Venter och hans kolleger av syntetiska beståndsdelar satt ihop ett helt genom, en hel uppsättning arvsmassa, till bakterien Mycoplasma genitalium. Tidigare har man lyckats med virusgenom men de är mycket mindre. Den här bakterien har drygt en halv miljon baspar och man fick använda flera metoder. Först i provrör, sedan E.coli-bakterier och till sist jäst för att få ihop dem till en ringlande DNA-molekyl, en kromosom.

Men lever gör den inte, konstaterar professorn i molekylär evolution vid Uppsala Universitet Rolf Bernander. Då måste den först komma in i en cell, en bakteriecell av samma bakterietyp, innan det kan komma igång:
– För att ett genom ska kunna fungera måste det läsas av och då måste det finnas just de proteiner som genomet innehåller ritningen för, så det är de färdiga proteinerna som behövs i den tomma cellen innan ritningen kan läsas av.