"Botox bör få varningstext"

Botoxsprutor och liknande injektioner måste föregås av kraftiga varningar, anser konsumentorganisation Public Citizen i USA. Det finns rapporter om 16 dödsfall i samband med sådana behandlingar.

Det verksamma ämnet i Botox är botulinumtoxin, ett av de starkaste nervgift som finns och som förr lagrats som kemiskt stridsmedel. Läkemedlet Botox används mot muskelstelhet och ansiktsrynkor.