Forskning om hörselfrågor på Örebro universitet

Universiteten i Örebro och Linköping ska tillsammans starta en forskarskola om hörselfrågor. Ett bidrag på elva miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska göra det möjligt att knyta till sig världens ledande forskare inom området, enligt Berth Danermark, professor i sociologi på Örebro universitet, som blir forskarutbildningsansvarig.

Forskarskolan kommer att vara tvärvetenskaplig med fem kärnområden medicin, teknilogi, psykologi, sociologi och historia.