Oro att timmerlager förstör vatten

Lakvatten från sågverkskoncernen Vidas timmerlager i Urshult efter stormarna Gudrun och Per kan vara en orsak till sämre vatten och sämre fiske i Urshultsviken.

- Det finns folk som är oroliga att det är såpass förorenat att det påverkat vattenkvalitén, säger Mikael Jeansson, kommunpolitikern och sportfiskaren.

Det är boende i urshultstrakten som befarar att det är såhär och det har nu lett till att länsstyrelsen begär in provtagningsuppgifter från företaget.

Oron gäller främst det vatten från timmerlagret som via en bäck rinner ut i Urshultsviken.

Det är bevattningen av timret som ger en urlakning av olika ämnen från timrets bark, t ex fosfor men också ett antal andra ämnen. För att hindra att lakvattnet når sjövattnet finns dammar där en del av lakvattnet samlas upp och återförs till fortsatt bevattningav timret.

Men allt kan inte återföras och för två år sen fick en felkonstruerad damm rättas till efter att det kommit klagomål. Vida står för provtagning i bäckar och ute i viken och resultaten av de proverna kommer nu länsstyrelsen att begära in i förtid som första åtgärd.