För många rovdjur

Svenska Jägareförbundet har idag skrivit till regeringen och föreslagit att de snarast ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå åtgärder som minskar den starka koncentrationen av stora rovdjur.

Idag finns nära 3000 björnar, 1600 lodjur och 200 vargar i Sverige som skapar oro hos framför allt jordbrukare och jägare. Antalet rovdjursrivna hundar ökar i en oroväckande snabb takt.

Under 2007 har närmare 50 hundar attackerats av varg och acceptansen för en ökande vargstam är liten, om ens någon. Nuvarande situation gagnar inte förtroendet för den svenska rovdjurspolitiken, menar Jägareförbundet.

Nyligen presenterades Åke Petterssons rovdjursutredning vilken nu gått ut på remiss. Resultatet av utredningen kommer förhoppningsvis att innebära en utökad regional förvaltning. Men den tid det tar att arbeta fram och ta beslut om en ny rovdjurspolitik är lång och något måste göras åt situationen redan nu.

Om Naturvårdsverket vidtar åtgärder som minskar den starka koncentrationen av rovdjur, lindras de negativa konsekvenser som rovdjuren innebär för de människor som lever med rovdjur i sin vardag och ökar toleransen för rovdjuren i allmänhet.