Loomis får köra värdetransporter igen

Bevakningsföretaget Loomis får fortsätta att bedriva värdetransporter efter ett beslut i länsrätten i Stockholm. Det upphäver det beslut som länsstyrelsen tidigare fattat, som innebar att Loomis skulle bli av med sitt tillstånd.