Svavelsyra kopplades till dusch

När en nöddusch på Stora Ensos pappersbruk i Skutskär testades i förra veckan så kom det 96-procentig svavelsyra ur duschen istället för vatten. Enligt huvudskyddsombudet Thomas Brännström hade nödduschen felaktigt kopplats till en vattenledning som leder till en syratank. (SR Gävleborg)