Snart dags för privata bilprovningar

Bilprovningens monopol kan komma att skrotas i år. Regeringen förbereder ett förslag som ska presenteras i höst. I 44 år har Bilprovningen haft ensamrätt på att besiktiga bilar, lastbilar och husvagnar.

Taxiföraren Azad Yara tycker att det är bra med valfrihet och hoppas på kortare kö till bilbesiktningen.

– Det är bra för att minska väntetiderna. Det är mest när det är sommar och vår som det kan bli svårt få en tid.

Varje år gör Svensk Bilprovning 5,5 miljoner kontroller. Bilprovningen ägs till hälften av staten och till hälften av intresseorganisationer, som bilförsäkringsföretag.

Många nöjda kunder
Men nästa år kan monopolet försvinna som ett led i EU-anpassningen, trots 93 procent nöjda kunder och de lägsta priserna i Europa.

Enligt en rapport som näringsdepartementet har beställt kan övergången till en fri marknad innebära en fördubbling av antalet provstationer, längre öppettider, fler jobb och mindre koldioxidutsläpp genom kortare sträckor för bilisterna.

Riskerna, enligt rapporten, är att glesbygden kan missgynnas och att kvalitén på kontrollen kan bli sämre om besiktningsfirmorna inte övervakas noggrant.

Nya möjligheter
På Bilprovningen ser man förändringen an med stor tillförsikt. Med monopolet försvinner också många krav som idag begränsar Bilprovningens möjligheter till tilläggstjänster säger vd Magnus Ehrenstråhle.

– Det är till exempel att vi kan erbjuda olika typer av tester, diagnostjänster och hjälpa bilägarna. Vi kan titta på sådant på fordonen som inte har direkt med trafiksäkerheten att göra, som inte ingår i vårt besiktningsprogram.

Reformen innebär också personalminskning.

– Det är klart att då behöver vi mindre personal, färre anställda, men samtidigt har vi en situation där vi har omkring 500 pensionärer de närmaste fyra fem åren. Så en stor del av det här kommer att kunna lösas med naturlig avgång.

Arnold Roksmann har kommit till besiktningsstationen i Vinsta, i nordvästra Stockholm, med sin Volvo 850. Han tycker att Bilprovningen gör ett bra jobb, men välkomnar fler aktörer.

– Skulle det bli någon prisskillnad skulle jag ta den som är billigare förståss men jag tycker inte det är speciellt dyrt nu heller med 300.

Och väntetiden?

– Den ska vara så kort som möjligt. Jag var ute i sista minuten, jag ringde bara för ett par dagar sedan och det funkade faktiskt.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se