Förintelsen och romerna

Inför Minnesdagen av Förintelsens offer öppnar en utställning om hur romerna drabbades av nazisternas dödsmaskineri under andra världskriget.
Det är fortfarande mycket lite känt att romerna drabbades hårt av nazisternas brott mot mänskligheten under andra världskriget. Över en halv miljon romer dödades då.

Reportrar: Adam Szoppe/Alberico Lecchini