Länsrätten

Loomis får fortsätta köra värdetransporter

Bevakningsföretaget Loomis får fortsätta att bedriva värdetransporter enligt ett beslut som länsrätten i Stockholm fattat.

Loomis kritiserades i höstas för brister kring utbildningen av värdetransportörer.

Länsstyrelsen slog då fast att Loomis skulle bli av med sitt tillstånd men nu har Länsrätten alltså upphävt det beslutet.

I domen framhåller länsrätten att det inte finns någon anledning att ifrågasätta Loomis ambition och förmåga att vidta de åtgärder som behövs för att i fortsättningen kunna bedriva bevakningsverksamhet i enlighet med gällande regler.