Gnesta

Åmells har inte släppt ut miljögift

Åmells möbler i Gnesta frias, i alla fall tills vidare, från misstankarna om att ha släppt ut det giftiga ämnet diklorbensen på sin fastighet. Nya uppgifter kastar tillbaka misstankarna på grannen Ecolab.

I december fick Åmells ett föreläggande om ta prover av marken och det efter att diklorbensen hittats på granntomten där företag Ecolab höll till i slutet av 1980-talet. Att Åmells tvingades ta prover motiverade av att Ecolab förnekat att man använt diklorbensen.

Men provtagningarna hos Åmells har inte visat på förekomst av ämnet och samtidigt har det kommit fram att Ecolab i en annan anläggning, i Jordbro, använt diklorbensen. Därför finns det, som jag ser det, inga skäl att ställa några krav på Åmells. Det säger miljöchefen i Gnesta Sven Axelsson.