Bildt: Ökande matpriser hotar freden

Priserna på livsmedel stiger i sådan snabb takt att de är på väg att hota stabiliteten i fattiga länder och det problemet är oroande, anser utrikesminister Carl Bildt, som har diskuterat frågan under det pågående världsekonomiska mötet i Davos.

På bara några månader har matpriserna gått upp med mellan 20 och 30 procent och det råder en matpriskris, säger Carl Bildt.

– Det kan man se både från utvecklingsperspektivet fattigdomsbekämpning, från det humanitära perspektivet, och också från det politiska perspektivet. Detta är en faktor som skapar instabilitet i sköra samhällen och sköra ekonomier.

– Det gäller allt från valen i Georgien till livsmedelskravaller i Egypten, till fullständigt kontraproduktiva priskontroller, som man nu har inlett i både Kina och Ryssland för att försöka stoppa detta, till en desperat livsmedelssituation i Afghanistan och till ett mycket bekymmersamt läge i Afrika. Vi hade en mycket bra diskussion om detta i går, säger Carl Bildt.

Hur ska man hantera det problemet?

– Faktorerna bakom detta är ju många. Det handlar om tillfälliga faktorer, det handlar om långsiktiga förskjutningar i matvanor, till exempel i Kina och Indien, och det handlar om konkurrens från biodrivmedel av olika slag. Det kan också handla om klimatförändringar om vi tittar på den afrikanska scenen.

– Långsiktigt är det ju fullt möjligt att detta kan leda till någonting som är relativt bra, det vill säga ökade inkomster för dem som investerar i jordbruk. Så man ska inte måla allting i svart, men övergången kan bli påtagligt plågsam, både när det gäller att skapa politisk instabilitet i olika länder och när det gäller direkt humanitära utmaningar.

– Det måste vi vara förberedda på. Det är vi inte för detta är något som har kommit mycket snabbt, säger utrikesministern.

Christer Hillbom, Davos
christer.hillbom@sr.se