Dals-Ed

Nya bostäder i Dals-Ed

Dals-Eds kommun kommer att bygga åtta nya lägenheter. Det trots att befolkningen minskar.

Det blir två- och trerumslägenheter och dessutom ser det kommunala bostadsbolaget Edshus över olika lokaler som kan byggas om till smålägenheter till studerande.
Dals-Eds kommun har bostadsbrist, trots att befolkningen har minskat och det har svängt snabbt. För ett och ett halvt år sedan fanns det 50 tomma lägenheter. En anledning till efterfrågan på bostäder är att teletjänstföretaget Sykes anställer ny personal.