Statsbidragen sänks för Musik i Uppland

Statens kulturråd har idag beslutat sig för att sänka bidraget för bland annat Musik i Uppland. Statsbidraget sänks med tre procent i år, det motsvarar 300 000 kronor.

Göran Kåver på Musik i Uppland säger till Upplandsnytt att det kan bli tal om uppsägningar, men han försöker få mer pengar från landstinget för att kompensera de minskade statsbidragen.