Höga avgifter för hörapparater

Landstinget i Västernorrland tar ut för höga avgifter för hörapparater. Den enskilde kan behöva betala flera tusenlappar för sin apparat. Landstinget bryter också mot lagen när yngre yrkesverksamma människor ges förtur till utprovning av hörapparater, framför äldre, Det säger landstingsförbundets expert på handikapphjäpmedel Stig Wintzer .