Östersund

Friskola kan tvingas flytta

Friskolan Östersunds gymnasieskola som varit igång sedan i höstas kan bli utan lokaler.

Tidigare i veckan beslutade miljö- och samhällsnämnden att skolans nuvarande utrymmen om drygt 1 000 kvadratmeter, där CSN och Kronofogdemyndigheten tidigare höll till - vid Stortorget i Östersund - inte får bygglov för ändring till skollokaler.

Orsaken är bland annat synpunkter från räddningstjänsten om utrymningsvägar och från Arbetsmiljöverket - om ventilationen.

Från kommunen lovar man att skolan får hålla till i nuvarande lokaler terminen ut. Till veckan ska skolledningen och fastighetsbolaget som äger huset träffas för att diskutera möjliga sätt att lösa det uppkomna läget.