SKARABORG

Stoppad avvisning kan bli vägledande

Migrationsdomstolen stoppade den gångna veckan avvisningen av en afghansk man, bosatt i Skaraborg.
Domstolens beslut kan få stor betydelse för många andra afghaner som hotas av avvisning, menar Svenska Afghanistankommittén.

Migrationsdomstolen anser att våldet i Afghanistan trappats upp så mycket på senare tid, att Serajdin Rajabi som bor i Skaraborg inte kan skickas hem.

Tidigare har myndigheterna ansett att det går bra att avvisa åtminstone till huvudstaden Kabul, men nu har Migrationsdomstolen en annan uppfattning.

Detta ser Svenska Afghanistankommittén som ett genombrott i sitt arbete för att stoppa avvisningar till Afghanistan.

Harald Holst, som arbetar inom kommittén, menar att det skaraborgska flyktingärendet borde bli vägledande och att Migrationsverket nu alltså måste låta Migrationsdomstolens beslut gälla även för andra afghaner som hotas av avvisning. 

Suray Jamali är en av de afghaner som hotas av avvisning. På tisdag ska han avvisas till huvudstaden Kabul, där han aldrig tidigare satt sin fot.

Han är livrädd och tycker att hans situation borde bedömas på samma sätt som i det aktuella ärendet med Serajdin Rajabi.

- Jag förstår inte vad skillnaden är mellan mig och den andra killen. Jag har aldrig varit i Kabul och har ingen där, säger han.