Västervik

Kommunen hyr biosalonger i tre år

En oenig kultur och fritidsnämnd i Västervik har sagt ja till ett avtal mellan Bryggaren och Biostaden i Västervik. Uppgörelsen innebär att kommunen för 750 000 kronor kan använda de tre biosalongerna i sin konferensverksamhet i tre år.

Men socialdemokraterna och vänstern ställer sig emot avtalet, för nämnden visar samtidigt ett minusresultat för förra året på 450 000 kronor.

Oppositionen hade hellre sett andra lösningar eller att man hyrde lokalerna vid behov. Men majoriteten fick sin vilja igenom och menar att avtalet ska gynna besöksnäringen och ungdomarna i kommunen.