ÖREBRO

Många p-platser försvinner i centrum

Ett 70-tal parkeringplatser förvinner när varuhuset Träffpunkten i Örebro byggs om. Det är klart nu när Byggnadsnämnden godkänt detaljplanen. Att så många parkeringsplatser försvinner bekymrar handlarna. Stina Storm är vd för Örebro city, en organisation som representerar näringsidkare och fastighetsägare i Örebro.