ÖREBRO

Stark ammoniaklukt längs Hjälmarvägen

Boende längs Hjälmarvägen i Örebro kunde på förmiddan känna lukten av ammoniak. Räddningstjänsten i Örebro har lokaliserat läckan till företaget Scanfood. Utsläppet är inte omfattande och räddningstjänstens personal bedömer i nuläget att det inte är någon fara för allmänheten utomhus. Roger Eriksson, innrebefäl på Nerikes Brandkår, berättar att Kemdykare är på plats, och att det troligen rör sig om ett läckage av ammoniak i ett kylaggregat.