Fiskeriverket vill har hårdare regler

Fiskeriverket vill minska den svenska fiskeflottan, och göra kontrollerna effektivare.

Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad skriver i en debattartikel i Dagens nyheter idag att eftersom EU:s fiskepolitik har misslyckats så måste Sverige ta fram egna regler, som bland annat innebär fiskestopp under vissa perioder och att en del havsområden stängs för fiske.