Fler tar ett piller dagen efter

Användandet av det så kallade dagen-efter-pillret har ökat något sedan pillret blev gratis för ungdomar i Halland för sju år sen.

Trots ökningen tycker Harrieth Axelsson, barnmorska på ungdomsmottagningen i Halmstad, att det är bra att dagen- efter-pillret är gratis:

- Det är lättare kan fånga upp ungdomar och ge information, då erbjudandet om gratis piller endast gäller vid besök på en ungdoms-eller barnmorskemottagning.

Akut-p-piller, eller dagen-efter-piller som det också kallas, är gratis för  ungdomar mellan 15 och 20 år. Pillret ska bara användas som en nödåtgärd. Det här är information som ungdomarna får i samband med att pillret delas ut. Tillgängligheten och det faktum att pillret är gratis medför en risk för att vissa använder akut-p-pillret som ett preventivmedel.

- Jag tycker  ändå att det är bättre att vissa ungdodmar använder pillret upprepade gånger än att de inte använder något alls, säger Harrieth Axelsson.