Linköping

Miljöpartiet vill stoppa skolnedläggningar

Miljöpartiet i Linköping vill att beslutet om nedläggning av tre landsbygdsskolor tas på en högre politisk nivå än i barn- och ungdomsnämnden.

Partiets gruppledare Annika Lillemets säger att beslutet handlar om så mycket mera än bara skolan och vill att fullmäktige eller kommunstyrelsen tar hand om det.

Beslutet om Sätra, Västerlösa och Ulrika skola skall läggas ned skall, enligt nuvarande ordning, tas i nämnden i mars. Men miljöpartiet vill ändra på det här så att frågan istället behandlas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

- Vi tycker det är fel att beslutet tas av barn och ungdomsnämnden, särskilt när det handlar om skolor på landsbygden där det finns många andra aspekter än bara utbildning, säger Miljöpartiets gruppledare Annika Lillemets.

Miljöpartiet lämnar nu formellt in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om en annan ordning. Dessutom underkänner partiet den utredning som gjorts om de eventuella skolnedläggningarna.

- Vi vill ta fram ett beslutsunderlag där man tar upp alla aspekter av en skolnedläggning. Därför tror vi det är bättre att föra upp frågan till en högre politisk nivå där man har ansvar för att se det hela ur ett helhetsperspektiv, säger Annika Lillemets.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se