Västra Götaland

Länskriminalchefen vill ändra sekretesslag

Länskriminalchefen i Västra Götaland, Klas Friberg, säger att sekretesslagstiftningen måste ändras, så att polisen tillsammans med andra myndigheter bättre ska kunna bekämpa den organiserade brottsligheten.

Länskriminalchef Klas Friberg tror inte att det räcker med att polisen ensam bekämpar den organiserade brottsligheten, utan att andra myndigheter och kommuner också måste ta tag i problemet.

– Mellan brottsbekämpande myndigheter finns det möjlighet att lämna ut sekretessbelagd information om brottslig verksamhet, men när det gäller att lämna ut den typen av information till icke brottsbekämpande myndigheter så är vi oerhört begränsade, säger han.

För att det ska bli möjligt för polisen att dela med sig av den här sortens upplysningar kan ändringar komma att krävas i sekretesslagstiftningen.