Upprörda känslor på RSMH

Handikapporganisation RSMH i Timrå är kritisk till att kommunen vill göra sig av med området vid Vivstanäs, gamla vattenverket. RSMH, Riksförbundet för social och mentalhälsa, bedriver verksamhet på området och ser sig förbisedda i beslutsprocessen om en försäljning.
RSMH fick förra sommaren pengar ur en fond för att kunna köpa och bygga ett växthus til sina medlemmar på platsen och man har även en värmestuga på plats för att ge sina medlemmar chans till trädgårdskötsel. Det RSMH framförallt reagerar mot är att det i Timrå kommuns handikappolitiska program står att handikapprådet i kommun ska tillfrågas i ett tidigt skede före beslut som rör handikappfrågor. I programmet står också att handikapporganisationer som RSMH ska ha en rådgivande roll i handikappolitiska frågor, Men Jan Jennehag, vänsterpartistiskt kommunalråd i Timrå tycker inte att det finns fog för oro. Enligt honom har man alltså ännu inte kommit särskilt långt vad gäller beslutsprocessen om Vivstanäs framtid. Därför har man inte tagit kontakt med RSMH än. Sven Larsson på RSMH tycker ändå att man borde kontaktats tidigare.