Skåne

Skyddsrum finns inte till alla

Skåne är det län i landet där näst flest skyddsrum försvunnit under de senaste tio åren. Idag fattas nästan skyddsrum till var femte skåning och inga nya byggs.

I Skåne finns det idag ungefär 8 800 skyddsrum. Men det antalet sjunker hela tiden. Bara de senaste tio åren har nästan 800 skånska skyddsrum avvecklats. Det är den näst högsta siffran i Sverige.

- Skyddsrummen är värd miljarder. Att lämna dem åt sitt öde vore förkastligt, säger skyddsrumsinspektören Berth Bodensjö.

De flesta skyddsrum avvecklas på grund av att de är för gamla eller för att huset de finns i rivs. Men de skyddsrum som försvinner ersätts inte. 

Regeringen tog 2002 beslutet att sluta bygga skyddsrum eftersom hotbilden mot Sverige efter kalla krigets slut nu ansågs vara så låg att det inte behövdes fler.

- Det ser ut som om hotbilden är helt annorlunda än under kalla krigets dagar. Men någonstans finns en smärtgräns, säger Björn Ekengren, skyddrumsexpert på Räddningsverket.

De skyddsrum som finns kvar i Skåne kan ta emot ungefär 938 000 personer, men eftersom Skånes befolkning idag är närmare 1,2 miljoner så innebär det att mer än en kvarts miljon eller fler än var femte skåning saknar skyddsrumsplats.