Flen

Bristande hjälp till elev

Skolverket ger Flens kommun kritik för att en elev med funktionshinder inte fått tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Enligt mamman till eleven så har skolan inte visat förståelse för elevens svårigheter.

Flens kommun håller med om att skolan borde ha tittat mer på vad den kunnat göra för att hjälpa eleven.

Skolans personal har nu fått mer utbildning, för att bättre förstå den typ av funktionshinder som det gällde.