UPPSALA KOMMUN

Tillsynen av privata förskolor brister

Uppsala kommun har under en längre tid inte gjort tillsyn hos de privat drivna förskolorna, eller enskilda som de kallas, i den utsträckning som sig bör. Till följd av det har Storgårdens förskola i Gamla Uppsala haft allvarliga brister i sin verksamhet i flera år utan att de åtgärdats.

- Det gjordes en tillsyn 2005, då man påtalade brister. Det skulle följas upp 2006 och då påtalades det här igen. Då skulle vi förstås gjort ytterligare en uppföljning, men där kan vi se att vi inte haft personal i tjänst som kunnat göra det, säger Gunilla Oltner, uppdragsstrateg på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.

Kommunen blev istället återigen påmind om bristerna vid Storgårdens förskola då föräldrarna till barn på en av småbarnsavdelningarna där i november 2007 hörde av sig med klagomål om hur förskolan sköttes. Vid tre tillsyns-tillfällen strax därefter upptäckte kommunen att de allvarliga bristerna fortfarande inte var åtgärdade, såsom slitna lokaler och leksaker, ingen verksamhetsplan, ingen riskplan för att nämna något.

- Det är ovanligt att det finns sådana här brister, menar Gunilla Oltner.

Men frågan är om kommunen har full koll på det egentligen. Sedan 2003 har man bara lyckats se över en tredjedel av de nästan 100 privata förskolor som finns i kommunen.

- Det har varit lite dåligt de senaste åren, på grund av sjukskrivningar här på kontoret.

Kan ni idag garantera att de enskilda förskolorna i Uppsala erbjuder en adekvat verksamhet?

- Det är svårt att svara på den frågan eftersom jag sagt att tillsynen inte gjorts. Vi kommer, med säkerhet, efter sommaren gå ut varje vecka och göra tillsyn, lovar Gunilla Oltner, uppdragsstrateg på kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad i Uppsala.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se