Brist på skyddsrum i Stockholms län

Det saknas ett stort antal skyddsrumsplatser för att kunna ge skydd till alla som skulle kunna behöva det i Stockholms län. Ungefär 190 000 personer, eller 10 procent av befolkningen i länet, skulle inte få plats i de skyddsrum som finns idag.

Rickard Skoog, fastighetsansvarig på Stockholms brandförsvar visar runt i ett av landets största skyddsrum.

- Det är ju nästan som en hel liten värld för sig själv här nere i de här skrymslena. Här inne finns det fem stora generatoraggregat. När strömmen inte fungerar från stan ska de här kunna generera så att vi blir självförsörjande på all kraft och belysning, berättar han.

I bergrummet under Klara kyrka i centrala Stockholm ska 8 000 personer kunna få plats. Större delen av bergrummet används till vardags som parkeringsgarage. Men Klara är inget typiskt skyddsrum, säger Rickard Skoog.

- Ett typiskt skyddsrum i Stockholm idag, det är ett källarförråd i en vanlig befintlig fastighet. Det är sådana här trådförråd och där finns hyresgästernas husgeråd, möbler, allt möjligt, i de här förråden.

Och det är det tänkt att man ska kasta ut dem helt enkelt?

- Då är tanken att man ska kunna få ut det här på 48 timmar, ja.

På 48 timmar ska skyddsrummen vara klara att användas, vare sig det handlar om bergrum som används som parkeringsgarage eller källare i bostadshus. Men även om alla skyddsrum i länet, cirka 14 500, gick att använda så skulle det alltså saknas platser för 190 000 personer, enligt Räddningsverket.

Bakgrunden är att hotbilden mot Sverige just nu anses låg - det tros inte vara någon överhängande risk för krig. Under de senaste tio åren har också många skyddsrum avvecklats, i Stockholms län 260 stycken.

Om hotbilden skulle förändras, så räknar myndigheterna med att det ska ske långsamt, säger Räddningsverkets skyddsrumsexpert Björn Ekengren.

- De kalkyler man gör då, den hotbildsbedömning man gör, det är att man kommer att ha tid att bygga ikapp, ingenting händer över en natt. Det är naturligtvis ett risktagande, men det ska kopplas mot den hotbild man ser idag och det stora bestånd vi har, säger han.