Gävleborg

Skyddsrummen blir allt färre

Var femte person i Gävleborg saknar ett skyddsrum i sin närhet. Detta sedan sammanlagt 3 400 skyddsrum i Sverige har lagts ner och stängts bara de senaste tio åren.

Det finns inte längre några hot om krig i landet, men Räddningsverkets skyddsrumskontrollant Anders Mellin i Gävle tycker ändå att skyddsrummen är viktiga.

Det är den obefintliga risken för krig i Sverige som är orsak till att drygt 3 400 skyddsrum försvunnit de senaste tio åren.

Räddningsverkets skyddsrumsexpert Björn Ekengren säger emellertid att läget kan bli bekymmersamt om utvecklingen fortsätter.

I dagsläget saknar 55 000 gävleborgare, alltså var femte person, skydd om en krissituation skulle uppstå.

Även om det inte har byggts några nya skyddsrum sedan 2003 så har nedläggningsvågen bromsats upp sedan Räddningsverket tog över ansvaret från länsstyrelsen för 1,5 år sedan.

Det närmast obefintliga hotet gör att kunskapen om skyddsrummens placering och funktion är låg bland allmänheten.

Att så många som var femte länsbo saknar ett skyddsrum att tillgå är uppgifter som oroar skyddsrumskontrollant Anders Mellin.