STOCKHOLM

Gasläcka åtgärdad sent på kvällen

Sent på söndagkvällen var den gasläcka som upptäckts i centrala Stockholm åtgärdad. När läckan upptäcktes i korsningen Drottninggatan-Gamla Brogatan bedömdes explosionsrisken till en början som stor.

Besökare i varuhuset PUB vid Högtorget fick evakueras ur huset och boende i området fick först sent på kvällen återvända till sina bostäder.

Fortum Gas åtgärdade läckan genom att helt kapa den aktuella ledningen.