Sömnskola för gamla

Sömnmedel som används under lång tid fungerar dåligt och ger biverkningar, särskilt bland äldre. Därför satsar nu Uppsala läns landsting på en sömnskola, tillsammans med flera studieförbund, som ska lära äldre att sova utan piller. Det berättar landstingets informationsläkare Åke Schwan.

– Det är ju många som använder sömnmedicin och vår psykologer inom primärvården räcker inte till. Därför har vi tagit hjälp av studieförbunden och utbildat cirkelledare som ska vara till hjälp för självhjälp.

Det är studieförbunden ABF och Vuxenskolan som ska hålla sömnkurser för pensionärer. Tanken är att man på kursen genom ett ganska enkelt femstegsprogram ska få stöd att klara insomnandet utan medicin.

För på rutin skrivs det ut mycket sömnmedel för långtidsbruk. Men studier på senare tid har visat att det här att ständigt ta en tablett för att kunna sova, framför allt bland äldre, kan ge minnesproblem, yrsel och öka risken för fallolyckor, men framför allt att det inte hjälper mot sömnproblemen, säger Åke Schwan.

– Framför allt dagtrötthet och morgontrötthet, sådant som man vill undvika, ökar tre -fyra gånger med de här medicinerna.

I studiecirkeln ska pensionärerna få lära sig ett femstegsprogram, med konkreta råd om promenader i dagsljus, kaffe- och alkoholkonsumtion och att man ska begränsa tiden i sängen när man har svårt att sova. Inga konstigheter, men framtaget med vetenskapliga underlag och i samråd med en kognitiv beteendeterapeut.

– Det är ganska enkla psykologiska metoder som gör att man får en varaktig och bättre sömn, överlägsen sömnläkemedlen särskilt på lång sikt, och utan biverkningar, säger Åke Schwan.