Ny tid kräver nytt fack

Fackföreningsrörelsen riskerar att tappa inflytande på grund av ökad stress och en globaliserad arbetsmarknad, enligt en ny avhandling. Och fackliga företrädare räcker inte till för att möta situationen. Det säger pedagogikforskaren Susanne Köpsén

– Utifrån min studie tycker jag man kan se att det finns överkrav, alltför stora krav och förväntningar på lokala fackliga styrelser, att de ska på egen hand klara av att utveckla den kunskap och skicklighet som den nya typens frågor kräver.

I och med globaliseringen så kan arbetsgivaren numera sitta på andra sidan jorden, stressen har ökat och personalens storlek varierar med produktionsvolymerna. Samtidigt har dom fackliga organisationerna decentraliserats så att allt mer ansvar har förts över lokalt, ja så beskriver Susanne Köpsén den nya situationen för fackombuden. Hon följde de fackliga företrädarna på en industriarbetsplats under 3 år och under den tiden byttes dom ut flera gånger, nåt som förstås också försvårar kunskapsuppbyggnaden.

Om fackföreningsrörelsen nu vill behålla det inflytande som den har så måste den nu börja diskutera förändringar, säger Susanne Köpsén:

– Jag menar att det krävs annat stöd, både utbildning och handledning och organisationsstrukturer.