Företagen i Malmfälten och Arjeplog investerade mest under 2007

Länsstyrelsens årliga sammanställning över de regionala företagsstöden visar att företagen i Arjeplog, Kiruna och Gällivare gjorde stora investeringar under 2007. Tillsammans har företagen i dessa tre kommuner erhållit nästan hälften av de totala stödmedlen.

Länsstyrelsen beslutade under 2007 om totalt 90 miljoner kronor i regionala företagsstöd. Företagen investerade för närmare 300 miljoner kronor, varav de flesta är små företag, under 10 anställda, i inlandet.

Tillverkningsindustrin investerade totalt sett mest och erhöll 39,3 miljoner kronor i stöd. Som enskilda branscher har dock turismen, tätt följd av biltestverksamheten, erhållit mest stöd. Det är framför allt företagen i Gällivare och Kiruna kommuner som har investerat mest inom turismverksamheten. Företagen i Arjeplog har investerat mest vad gäller biltestverksamheten.

Totalt har företagen i Arjeplog, Kiruna och Gällivare erhållit 47 procent av de fördelade medlen. Det innebär att företagen i dessa kommuner håller en hög investeringsnivå.