SJUHÄRAD

Svårt att välja framtid på nätet

På fredag ska alla nior göra sitt val till gymnasiet, och för första gången får alla elever i Sjuhärad göra sitt val via en hemsida på internet. Men det är inte helt problemfritt.

Det nya valet över internet innebär ytterligare eget ansvar för eleverna, och mindre koll för SYO-konsulenterna som inte längre får pappersblanketter i handen. Dock behöver eleverna fortfarande hjälp.

På hemsidan får eleven på egen hand välja skola och utbildning, och när det handlar om skolor som inte finns med i det ordinarie geografiska området så måste en speciell kod skrivas in på en blank rad. Detta är något som kan ställa till bekymmer och som SYO-konsulenterna får hjälpa till med.

SYO-konsulenten Jessica Lindh på Bollebygdsskolan tycker också att det är viktigt att även i framtiden kunna erbjuda eleverna personlig hjälp och öppna hus.

Enligt henne kan man inte enbart förlita sig på att elverna själva ska hitta information på internet.

– Man tror att de är väldigt mycket ute på internet... men jag skulle nog vilja säga att de gör inte det så mycket som man tror. Datorn använder dom till andra saker.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se