Skogsägare vill inte svara

Privata skogsägare är rädda för att uppge om de har skogsmark som är värd att skydda ur naturvårdssynpunkt. Det visar en kartläggning som Skogsstyrelsen i Jönköping har gjort.

Trettio procent av 6 000 slumpvis utvalda markägare ville inte svara på frågor om sin skogs naturvärde.

Skogsstyrelsen har alltså gått ut till skogsägare och frågat om dom frivilligt avsätter skogsmark för naturvårdsändamål.

Svaren ska ligga till grund för en rapport som regeringen vill ha för att sätta miljömål.

Utredaren Erik Sollander, miljömålssamordnare på Skogsstyrelsen är förvånad att så få har svarat.