Klimatförändringen

De flesta forskare är överens om att klimatet på jorden håller på att förändras. Människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser gör att temperaturen ökar. Jordens medeltemperatur kan komma att öka med nära sex grader de närmaste 100 åren enligt FN:s klimatpanel.

Vad är det egentligen som händer med vår värld, och vad kan vi göra i vår vardag för att bromsa utvecklingen? I november 2006 ägnade SR ÖRebro ett par dagar åt att ta reda på mer om klimatförändringen som pågår.