Fler invandrare vill starta eget

Allt fler invandrare vill starta eget. Antalet kunder i Almis och IFS rådgivningsverksamhet ökade till 3 500 under 2007, en ökning med 36 procent. Antalet nystartade företag ökade till närmare 900 och i övre Norrland startades 30 nya företag.

Det är främst i storstadsområdena som invandrare väljer att starta företag.

Antalet kvinnor som startar eget fortsätter också att öka, däremot har antalet arbetslösa som startar företag minskat något.