Västra Götaland

Det kan löna sig att klaga

Årsredovisningen från de fyra Västsvenska patientnämnderna visar, enligt nämnderna själva, att vården förbättrats.

Antalet personer som vände sig till de fyra patientnämnderna i Västra Götaland förra året är ungefär lika många som föregående år, lite drygt 4000. I Borås såg man dock en fortsatt minskning.

Men även patientnämnderna själva har påtalat brister för vårdens politiker för att förbättra för patienterna, något man tycker har gett resultat.

Bland annat har gemensamma riktlinjer skapats för vård av patienter med skyddad identitet, och informationen till patienter om vad som händer med remisser har förbättrats.