Landstinget

Kriscenter ska hjälpa flyktingar

Jönköpings läns landsting har varken kunskap nog, eller organisation, för att ta hand om alla patienter som lider av så kallat posttraumatiskt stressyndrom.

I takt med att allt fler flyktingar kommer till länet så blir det här ett allt större problem. Därför vill primärvården och psykiatrin i länet inrätta ett kris- och traumacenter i Jönköpings län.

Ett posttraumatiskt stressyndrom kan drabba den som varit med om något traumatiskt som att ha utsatts för våldtäkt eller upplevt krig. Symtomen kan komma efter ett par veckor eller efter månader och år och visa sig i form av mardrömmar och minnesförlust.

Idag får dom här patienterna inte tillräckligt med stöd, men nu finns det alltså planer på ett kris- och traumacenter.