Böter för överfiske

Fiskare som tjuvfiskar eller missköter rapporteringen av sina fångster ska kunna få böter eller indragen fiskelicens.

Det framgår av regeringens lagrådsremiss.

Dagens regler är enligt regeringen inte tillräckligt effektiva.

Enligt det nya förslaget ska Fiskeriverket direkt kunna bötfälla dem som fiskat för mycket och dra in fisketillståndet om överträdelserna är grova eller upprepade.