uppsala

Antibiotikaförskrivning i Uppsala mot strömmen

Användandet av antibiotika fortsätter att öka i Sverige, och det kan ge ökade problem med så kallade resistenta bakterier. Men Uppsala län går mot strömmen och är det enda landstinget där antibiotika-förskrivningen minskar.

- En möjlig orsak är att här har man satsat särskilda resurser på att försöka få bukt på den rätt höga förskrivning som vi hade, konstaterar professor Otto Cars i Uppsala, som arbetar mot antibiotikaresistens.

Finns det en större medvetenhet om problemet här i Uppsala?
- Det är inte säkert, men det kan vara så. Men om metoden att besöka vårdcentraler och diskutera riktlinjer och förbrukningsstatisitik är en effektiv metod, då är det ju bara att fortsätta på den vägen.

Håkan Rehn
hakan.rehn@sr.se