Pajala kommun anmält av skyddsombud

Ett skyddsombud inom hemtjänsten i Junosuando har anmält Pajala kommun till Arbetsmiljöverket och yrkar på att myndigheten ska tvinga arbetsgivaren att upprätta en handlingsplan för att åtgärda problemen på arbetsplatsen.

Enligt anmälaren har den psykiska belastningen för arbetstagarna ökat, samtidigt som stress, oro och ångest också har tilltagit bland personalen.